Fyzioterapie

Kvalitní fyzioterapuet vidí člověka komplexně, neposuzuje nikdy pouze bolestivé místo. Již profesor Lewit říkal: “…když léčíme tam, kde to bolí, jsme ztraceni”. Funkční poruchy v určitém segmentu pohybového aparátu mohou vyvolávat lokální obtíže, ale i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání. Příčina přitom může být hodně vzdálená.

V naši ordinaci používáme nejnovější poznatky v oblasti fyzioterapie a pohybové medicíny. Na základě pečlivě provedené anamnézy a komplexního vyšetření jsme schopni stanovit příčinu obtíží. Tyto funkční poruchy se snažíme odstranit pomocí manuální medicíny, využíváme tedy měkké techniky a mobilizace. Dále používáme převážně metody, které vycházejí z poznatků neurofyziologie a vývojové kineziologie. Náš přístup ke klientovi je individuální. Přesto je také naším cílem, aby se klient stal aktivním účastníkem celého procesu. Ten spolu s námi může příznivě ovlivnit svoje pohybové chování v běžném životě, v zaměstnání, ve sportu i při jiných aktivitách. 

Fyzioterapie pro děti

 • Vadné držení těla
 • Skolióza
 • Ploché nohy
 • Valgózní kotníky
 • Vrozené vývojové vady
 • Dětská mozková obrna
 • Svalová dystrofie

Fyzioterapie pro dospělé

 • Léčba funkčních bolestí celého aparátu
 • Skolióza
 • Úprava pohybových stereotypů
 • Léčba bolestí způsobených strukutrální poruchou – vyhřezlé ploténky, degenerativní změny kloubů
 • Poúrazové stavy
 • Předoperační a pooperační stavy – totální endoprotézy, ortopedické zákroky
 • Bolesti hlavy
 • Neurologické onemocnění

Fyzioterapie pro sportovce

 • Prevence zranění
 • Úprava pohybových stereotypů
 • Řešení akutních problémů
 • Kompenzační a doplňkové aktivity
 • Zlepšení výkonnosti

Fyzioterapie nohou

 • Ploché nohy u dětí a dospělých
 • Problémy s příčnou a podélnou klenbou
 • Hallux valgus
 • Valgózní kotníky u dětí
 • Vtáčení špiček
 • Vrozené vady nohy
 • Bolesti nohou
 • Špatné pohybové stereotypy chůze nebo běhu
 • Výběr vhodných bot, barefoot