Terapie suchou jehlou

Terapie suchou jehlou

Terapií suchou jehlou se rozumí ošetření měkkých tkání (svalů, fascií), které jsou bolestivé, nebo mají z nějakého důvodu omezenou funkci (což může opět vést k bolesti). Jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového aparátu jsou tzv. trigger pointy, tedy spoušťové body, které se vyznačují spontánní bolestivostí v klidu, při aktivním pohybu nebo při snaze o protažení svalu. Jejich běžnou vlastností je přenos bolesti do vzdálenějšího místa, často na úpon svalu nebo i značně dále. Jako příklad můžeme uvést spoušťový bod v podlopatkovém svalu, který může bolest přenášet do oblasti zápěstí, také spoušťový bod v jedné z hlav trojhlavého lýtkového svalu může bolest přenášet do dolních zad a oblasti SI skloubení. Spoušťový bod pak ošetřujeme vpichem jehly, při kterém zpravidla dochází k záškubu hypertonických svalových vláken, sval se následně uvolní a bolest je zredukována.

Další doménou suché jehly je oblast fasciální tkáně a jizev, které se i po mnoha letech mohou znovu zaktivovat a začít ovlivňovat okolní struktury a způsobovat nerovnováhu svalového napětí, sníženou funkčnost svalu a v konečném důsledku bolest. Pokud je jizva na povrchu, je třeba ji otestovat a zjistit, zda je na vině právě ona jizva. Pokud ano, ošetřujeme několika vpichy v okolí jizvy, popřípadě lehkou rotací jehliček v jejich ose a manuálně ošetřujeme celý fasciální řetězec. Pokud je však jizva vnitřní, například po natrženém či jinak poškozeném svalu, je třeba lokalizovat místo původního úrazu a zde ošetřit.

Jako příklad mohu uvést kazuistiku ženy, která na terapii přišla kvůli bolestem pravého ramene, paže a prstů. Při odebírání anamnézy paní zmínila, že si před 5 roky natrhla sval na levém lýtku. Místo bylo na pohmat velmi bolestivé. Ošetřili jsme tedy sval na lýtku suchou jehlou a rázem ustala bolest prstů, rameno i paže přestaly bolet během několika týdnů po ošetření.

Další příklad je mladá žena, která dlouhodobě trpěla na bolesti hlavy, ztuhlou šíji, a to převážně na pravé straně. Zajímavostí byla jizva na vnitřní straně pravého zápěstí, která byla zarudlá a na pohmat velmi bolestivá. Paní k ní přišla ve 3 letech, když jako dítě prorazila rukou skleněné dveře a následně jí operovaly šlachy ohýbačů prstů. Od té doby si na jizvu nenechala sáhnout, i sama se jí dotykem vyhýbala. Jizva byla značně aktivní a způsobovala velmi velké napětí v celé přední straně předloktí, paže a krku, odkud se přesunulo až na svaly ústního dna a krátké šíjové svaly – odtud pramenily bolesti hlavy. Po ošetření jizvy se stav během několika dnů zlepšil, pacientka prováděla poctivě autoterapii a bolesti hlavy odezněly.

Poslední příklad je pacientka, která 15 let trpěla na bolesti hlavy, kvůli kterým musela denně brát analgetika. Před 18 lety prodělala těžkou angínu, která vyústila v zánět uzlin a ten se rozšířil na měkké tkáně krku. Operativně jí odstranili kývač krku, po kterém zůstala dlouhá jizva. Paní měla omezenou hybnost krční páteře a značné bolesti v krajních polohách. Jizva byla hodně přisedlá k pod ní ležícím strukturám, značně tuhá a stále aktivní. Po prvním ošetření jizvy pacientka říkala, že jí poprvé po 15 letech nebolí hlava. Terapii jsme několikrát zopakovali, paní poctivě cvičila, jizvu i doma uvolňovala a obtíží se nakonec zbavila.